Korzyści

Korzyści Leczenia Żywieniowego

Żywienie specjalistycznymi dietami zapewnia:

  • Dopasowanie diety do rodzaju choroby i potrzeb pacjenta
  • Prawidłowe funkcjonowanie organizmu i zmniejszenie ryzyka powikłań związanych z niedożywieniem
  • Wygodę i bezpieczeństwo żywienia
  • Odpowiedni wzrost organizmu zwłaszcza u dzieci oraz regenerację u osób dorosłych i starszych

Specjalistyczne żywienie dojelitowe zapewnia niezbędne do życia składniki i poprawia jego jakość.

Specjalne preparaty odżywcze stosowane w żywieniu dojelitowym lub pozajelitowym zapewniają pacjentom przyjmowanie i podawanie odpowiednich dawek energii, białka, węglowodanów, elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych i wody. Dla wielu z nich taka metoda karmienia jest warunkiem przedłużenia i jakości życia.

Teraz zespoły lekarsko-pielęgniarskie Domu Sue Ryder przeszkolą opiekunów w zakresie zasad i metod takiego sposobu żywienia. Niezbędne preparaty, sprzęt i środki opatrunkowe zostaną dostarczone bezpośrednio do domu pacjentów.